ԵՐԿ. - ՈՒՐԲԱԹ: 09:00 - 18:00
Երևան, Մամիկոնյանց 48/1 Պարուս բիզնես կենտրոն 4-րդ հարկ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Զարգացում և առաջընթաց

Մեր նպատակն ու առաքելությունը կայանում է բարձրակարգ ծառայությունների մատուցման մեջ:

Նոր գաղափարներ, նոր մոտեցումներ, առավելագույն արդյունքներ:

Մենք աշխատում ենք մեր հաճախորդնեիր գոհունակություն պարգևելու համար

Դուք կարող եք վստահ դիմել մեզ

Ձեր սպասումները կարդարացվեն լիովին

 • Տեղանքի զննում
 • Շինանյութի ընտրության վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • չափագրում և էսքիզի տրամադրում
 • Ծախսերի հնարավոր առավելագույն կրճատման ուղղությամբ խորհրդատվություն
 • Նախահաշվի կազմում
 • Պրոեկտի ժամանակացույցի կազմում
 • Աշխատանքների պլանավորում
 • Շինարարության ամբողջ ընթացքի փաստաթղթաշրջանառության ապահովում և վերահսկում
 • Օրվա կատարողականի հաշվետվություն և ստուգում
 • Ամսեկան կատարողականի ստուգում և հաշվետվություն
 • Օգտագործվող մեխանիզմների և սարքավորումների աշխատանքների պլանավորում և օպտիմալացում
 • Կապալառուների և ենթակապալառուների աշխատանքների կորդինացում և վերահսկողություն
 • Աշխատուժի օպտիմալ տեղաբաշխում և աշխատաժամերի վերահսկողություն
 • Մրցույթների թափանցիկ անցկացում
 • Օպտիմալացման սկզբնական նախահաշվի ծախսերի հնարավորինս նվազեցում
 • Հասարակական,արտադրական և բնակելի օբյեկտների նախագծում
 • Ենթակառուցվածքների նախագծում
 • Նորարական նյութերի ներառում նախագծերում
 • Էքսկլյուզիվ նախագծերի և դիզայներական լուծումների կիրառում միջազգային փորձ ունեցող մասնագետների կողմից
 • Առևտրային և գրասենյակային օբյեկտների նախագծում և դիզայն
 • Հանրային սննդի օբյեկտների նախագծում և դիզայն

Լանդշաֆտի դիզայն

 • Արտադրական օբյեկտների շինարարություն
 • Ենթակառուցվածքների շինարարություն
 • Էներգետիկ օբյեկտների շինարարություն
 • Մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և մոնտաժում
 • Պահեստային տարածքային և անգարների շինարարություն
 • Բնակելի օբյեկտների կառուցում
 • Առևտրային և գրասենյակային օբյեկտների շինարարություն
 • Հանրային սննդի օբյեկտների շինարարություն
 • Հին տեխնոլոգիաների արդիականացում և ավտոմատացում
 • Հիդրոկառույցների շինարարություն
 • Արտադրական օբյեկտների վերապրոֆիլավորում և վերանորոգում
 • Պահեստային տարածքների և անգարների արդիականացում, վերապրոֆիլավորում և վերանորոգում
 • Բնակելի տների վերանորոգում
 • Առևտրային և գրասենյակային օբյեկտների կապիտալ վերանորոգում(նաև էքսկլյուզիվ և բրենդային պահանջներին համապատասխան)
 • Հանրային սննդի օբյեկտների վերապրոֆիլավորում և կապիտալ վերանորոգում
 • Բնակելի տների կահավորում
 • Առևտրային և գրասենյակային օբյեկտների կահավորում ( նաև էքսկլյուզիվ և բրենդային պահանջներին համապատասխան)
 • Հանրային սննդի օբյեկտների կահավորում
 • Մեր կողմից կատարված աշխատանքների համար տրամադրվում է 1-ից 3 տարի երաշխիք՝ ԱՆՎՃԱՐ սպասարկում
 • Իրականացնում ենք ետերաշխիքային սպասարկում
 • Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի ստացման աջակցում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում և աջակցում շինթույլտվության ստացման համար
 • Շինարարության ավարտից հետո փաստաթղթերի կոմպլեկտավորում և գույքի գրանցման աջակցում
 • Գույքի շահագործման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում և շահագործման թույլտվության ստացման աջակցում